Proč slavíme Vánoce?

Vánoce jsou zdaleka naší nejdůležitější oslavou roku! Vánoce na celém světě slaví téměř 2 miliardy křesťanů. Všichni o tom alespoň slyšeli.

Vánoční období začíná adventním obdobím a podařilo se mu zesvětlit temný prosinec. Ať už vyrábíme vánoční ozdoby sami, kupujeme vánoční stromeček nebo získáváme skvělé vánoční dárky pro děti? vždy je co dělat!

Proč slavíme Vánoce? Ježíš se narodil!

V křesťanství ctí oddaníJežíš jako Boží Syn, Na Vánoce bude sjeho narození oslavoval inkarnaci Boha. Další jméno pro Ježíše nebo Ježíše je Kriste? Vykupitel a pomazaný. Jeho posláním bylo osvobodit lidi od jejich utrpení.Dokonce i Římané měli důvod slavit 25. prosince. tvůj Bůh slunce sol invictus oslavil svůj čestný den 25. prosince. Křesťané toto datum přijali a nahradili jej narozením svatého Ježíše Krista.

Panny Marie„Matka Ježíše, je splatná 25. března andělem Gabrielem Narození jejího syna bylo prohlášeno mají. 9 měsíců před 25. prosincem.

Vánoce - původ a historie | Svátky a tradice | Pár Minut HiSToRiE (Smět 2021).Vánoce