Proto ženy na útěku potřebují více ochrany

Podle agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) se počet uprchlíků přicházejících do Evropy v uplynulém roce zdvojnásobila, z 27 procent v červnu 2015 na více než 55 procent v lednu 2016. Ženy a dívky na útěku jsou zvláště zranitelné - v zemích původu i tranzitu i v cílové zemi. Jak ukazuje nedávná zpráva europoslankyně Mary Honeyballové, současná azylová politika však dostatečně nezohledňuje jejich situaci.

Násilí, které ženy zažívají ve své domovině a ze kterého uprchly, se jim stává jak na útěku, tak i v Evropě. Často jsou sami se svými dětmi na útěku. Díky tomu jsou zvláště zranitelní - a vůči lehkým obětem obchodníků a obchodníků s lidmi. Podle zprávy je „Sexuální styk se v některých regionech stal měnou používanou k platbě za bezohledné pašeráky.“ To často vede k nechtěným těhotenstvím a vážným traumatům.

Proto zpráva EU vyzývá k lepší ochraně uprchlíků v Evropě. Konkrétně se musí zlepšit podmínky příjmu:  • Školení zaměstnanců týkající se genderových otázek, včetně komplexního školení o sexuálním násilí, obchodování s lidmi a zmrzačování ženských pohlavních orgánů
  • oddělené ložnice a sociální zařízení pro ženy a muže
  • Přístup k zdravotní péči založené na pohlaví, která zahrnuje prenatální a postnatální péči
  • Přístup k poradenství
  • Péče o děti
© Marie Dorigny / Evropská unie 2015

Žadatelky o azyl by navíc měly mít co nejdříve přístup k tlumočníkům a vysoce kvalitnímu právnímu a traumatickému poradenství - nejlépe ženám, protože s větší pravděpodobností získají svou důvěru, a tak zažijí intimní podrobnosti traumatických zkušeností. To je nezbytné k podání žádosti o azyl podle pohlaví a později k uplatnění práva na sloučení rodiny.

Skutečnost, že ženy a dívky jsou systematicky zbaveny svých lidských práv a diskriminovány při útěku, se dosud na pokrytí uprchlické krize sotva vyskytla. To se chce změnit francouzská fotografka Marie Dorigny, která obdržela několik ocenění za své zprávy o dětské práci, moderních formách otroctví a situaci žen.

V prosinci 2015 a lednu 2016 cestovala přes Řecko, Makedonii a Německo, aby dokumentovala klíčové fáze letu a situaci lidí. Její dojemná fotografická série „Vysídlená“ ukazuje snímky příjezdu do lodi na řeckém pobřeží, cesty vlakem několika evropských států a záznam na německé hranici.

© Marie Dorigny / Evropská unie 2015

Výstava fotografií „Vysídlenci: uprchlíky a žadatelky o azyl v EU“ bude k vidění v Evropském parlamentu v Bruselu do 1. června 2016. Vstupné je zdarma.

A život pokračuje (Leden 2021).EU, útěk, Evropa, UNHCR, OSN, vysídlené, uprchlíky, ochrana, ohrožené, sexuální násilí, obchodování s lidmi

Zajímavé Články