Silný a krásný! 10 křestních jmen pro tvrdé dívky


Vaše holčička je na cestě a teď je otázka: Co tomu říkáš? Jistě, mělo by to být již zvláštní jméno. Protože nás provází celý náš život? a také hraje velkou roli v prvním dojmu. Silné a silné jméno pomáhá projevovat sebevědomí a působí dojmem vůle a odhodlání.

Zatím známe výrazná jména, zejména ze Skandinávie. Ale pěkné varianty jsou také odvozeny ze staré němčiny a latiny. Máme malý výběr ženských jmen pro pevnost a síla jsou:

  • Jette - je krátká forma Henriette a poněkud neobvyklé staré německé jméno, které znamená „mocný, moc a vládce“
  • Valerie - pochází z latinského slova Valere a znamená být zdravý nebo silný
  • Liv - pochází ze starého norského slova hLIF a má význam „život nebo dokonce ochrana, jez“
  • Tilda - je krátká forma staroněmeckého jména Mathilda a znamená „mocný bojovník“
  • Andrea - pochází ze starověkého řeckého slova andreios a znamená něco jako „statečný, odhodlaný, energický“
  • Leonie - je ženská forma Lev (lev) a pochází z latiny. Myslí „bojovník, žena tak silná jako lev“
  • Verena - je ženská forma latinského slova verus a znamená „silný, bojovník, hrdý“
  • Amalia - pochází z gotiky a znamená „statečný, pracovitý“
  • Cleo - je nezávislá krátká forma jmen, jako je Kleopatra. Myslí „slavný, slavný“
  • Lotta - je švédská krátká forma Charlotty a především znamená „mocný, svobodný“

Messenger marketing v praxi #5: Jak na skloňovaní křestných jmen (Srpen 2020).Dětská jména, rodná jména, křestní jméno